แบบแสดงความจำนงใช้สิทธิสรรหาบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ ปี 2567

ข้อมูลรับเงินปันผล - เฉลี่ยคืน (กรุณาเลือกช่องทางการรับเงินปันผล)

หมายเหตุ โอนเงินเข้าธนาคารอื่นๆ (ยกเว้นธนาคารกรุงไทย) จะได้รับเงินภายใน 1-2 วันทำการ

ขอความร่วมมือให้สมาชิกลงทะเบียนหน่วยเลือกตั้งภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2566