ผลคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง2567
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ส่งคะแนน อนุมัติ คะแนนรวม
1 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 2740
2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3346
3 สถานธนานุเคราะห์ (สธค.) 1542
24 พมจ.นครปฐม 105
30 ส.คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ (จ.นนทบุรี) 2483
37 ส.แรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร (ปทุมธานี) 953
77 พมจ. สมุทรปราการ 89
78 ส.คุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง(หน่วย2) 222
80 พมจ. สมุทรสาคร 136
รวมทั้งหมด 11,616

ภาคกลาง
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ส่งคะแนน อนุมัติ คะแนนรวม
7 พมจ. กำแพงเพชร 184
13 พมจ. ชัยนาท 170
23 พมจ. นครนายก 76
29 พมจ. นครสวรรค์ 308
41 พมจ. พระนครศรีอยุธยา 284
45 พมจ. พิจิตร 135
46 พมจ. พิษณุโลก 517
48 พมจ. เพชรบูรณ์ 222
65 สสว.7 จ.ลพบุรี 372
66 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบ้านโมกุล (หน่วย2) 89
79 พมจ. สมุทรสงคราม 58
83 พมจ. สระบุรี 278
84 พมจ. สิงห์บุรี 163
85 พมจ. สุโขทัย 146
86 พมจ. สุพรรณบุรี 62
87 นิคมสร้างตนเองกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (หน่วย 2) 27
95 พมจ. อ่างทอง 214
97 พมจ. อุทัยธานี 265
รวมทั้งหมด 3,570

ภาคตะวันตก
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ส่งคะแนน อนุมัติ คะแนนรวม
5 พมจ. กาญจนบุรี 304
21 พมจ. ตาก 88
22 ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.ตาก (หน่วย2) 66
38 พมจ. ประจวบคีรีขันธ์ 281
47 ส.คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก (จ.เพชรบุรี) 333
64 พมจ. ราชบุรี 315
รวมทั้งหมด 1,387

ภาคตะวันออก
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ส่งคะแนน อนุมัติ คะแนนรวม
9 พมจ.จันทบุรี 83
10 พมจ.ฉะเชิงเทรา 187
11 พมจ. ชลบุรี 84
12 ส.เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี (หน่วย 2) 486
20 พมจ.ตราด 49
39 พมจ.ปราจีนบุรี 108
63 ส.คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ระยอง (จ.ระยอง) 447
81 พมจ. สระแก้ว 105
82 นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จ.สระแก้ว (หน่วย 2) 55
รวมทั้งหมด 1,604

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ส่งคะแนน อนุมัติ คะแนนรวม
6 พมจ. กาฬสินธุ์ 349
8 พมจ. ขอนแก่น 816
14 พมจ. ชัยภูมิ 107
25 พมจ. นครพนม 159
26 พมจ. นครราชสีมา 491
27 นิคม ฯพิมาย จ.นครราชสีมา (หน่วย 2) 155
34 พมจ.บึงกาฬ 42
35 พมจ.บุรีรัมย์ 92
36 นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (หน่วย 2) 84
53 พมจ. มหาสารคาม 182
54 พมจ. มุกดาหาร 144
59 พมจ. ยโสธร 312
60 พมจ.ร้อยเอ็ด 166
70 พมจ. เลย 132
71 พมจ. ศรีสะเกษ 434
72 ส.บ้านนิคมปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ (หน่วย 2) 44
73 พมจ. สกลนคร 199
90 พมจ. สุรินทร์ 200
91 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จ.สุรินทร์ (หน่วย 2) 56
92 พมจ. หนองคาย 257
93 นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จ.หนองคาย (หน่วย 2) 44
94 พมจ. หนองบัวลำภู 123
96 พมจ. อุดรธานี 468
100 พมจ. อุบลราชธานี 391
101 พมจ. อำนาจเจริญ 114
รวมทั้งหมด 5,561

ภาคเหนือ
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ส่งคะแนน อนุมัติ คะแนนรวม
16 พมจ. เชียงราย 250
17 ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.เชียงราย (หน่วย2) 323
18 สสว.9 จ.เชียงใหม่ 1675
33 พมจ. น่าน 313
49 พมจ.แพร่ 149
50 พมจ.พะเยา 228
55 พมจ. แม่ฮ่องสอน 121
56 ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.แม่ฮ่องสอน (หน่วย2) 492
67 พมจ. ลำปาง 341
68 ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.ลำปาง (หน่วย2) 334
69 พมจ. ลำพูน 490
98 พมจ. อุตรดิตถ์ 159
99 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ (หน่วย 2) 205
รวมทั้งหมด 5,080

ภาคใต้
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ส่งคะแนน อนุมัติ คะแนนรวม
4 พมจ.กระบี่ 104
15 พมจ. ชุมพร 165
19 พมจ. ตรัง 118
28 พมจ. นครศรีธรรมราช 447
31 พมจ. นราธิวาส 85
32 นิคมสร้างตนเองสุคิริน จ.นราธิวาส (หน่วย 2) 93
40 พมจ.ปัตตานี 173
42 พมจ.พังงา 50
43 นิคมสร้างต้นเองท้ายเหมือง จ.พังงา (หน่วย 2) 31
44 พมจ. พัทลุง 221
51 พมจ.ภูเก็ต 172
52 ศ.พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต (หน่วย 2) 64
57 พมจ. ยะลา 360
58 นิคม ฯธารโต จ.ยะลา (หน่วย 2) 84
61 พมจ.ระนอง 60
62 นิคมสร้างตนเองปากจั่น จ.ระนอง (หน่วย 2) 58
74 สสว.11 จ.สงขลา 721
75 พมจ. สตูล 205
76 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.สตูล (หน่วย 2) 61
88 พมจ. สุราษฎร์ธานี 399
89 นิคมสร้างตนเองพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (หน่วย 2) 32
รวมทั้งหมด 3,703