ผลคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง2567
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ส่งคะแนน อนุมัติ คะแนนรวม
1 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 0
2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 91
3 สถานธนานุเคราะห์ (สธค.) 0
24 พมจ.นครปฐม 0
30 ส.คุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ (จ.นนทบุรี) 0
37 ส.แรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร (ปทุมธานี) 0
77 พมจ. สมุทรปราการ 0
78 ส.คุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง(หน่วย2) 0
80 พมจ. สมุทรสาคร 0
รวมทั้งหมด 91

ภาคกลาง
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ส่งคะแนน อนุมัติ คะแนนรวม
7 พมจ. กำแพงเพชร 0
13 พมจ. ชัยนาท 0
23 พมจ. นครนายก 0
29 พมจ. นครสวรรค์ 0
41 พมจ. พระนครศรีอยุธยา 0
45 พมจ. พิจิตร 0
46 พมจ. พิษณุโลก 0
48 พมจ. เพชรบูรณ์ 0
65 สสว.7 จ.ลพบุรี 0
66 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบ้านโมกุล (หน่วย2) 0
79 พมจ. สมุทรสงคราม 0
83 พมจ. สระบุรี 0
84 พมจ. สิงห์บุรี 0
85 พมจ. สุโขทัย 0
86 พมจ. สุพรรณบุรี 0
87 นิคมสร้างตนเองกระเสียว จ.สุพรรณบุรี (หน่วย 2) 0
95 พมจ. อ่างทอง 0
97 พมจ. อุทัยธานี 0
รวมทั้งหมด 0

ภาคตะวันตก
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ส่งคะแนน อนุมัติ คะแนนรวม
5 พมจ. กาญจนบุรี 0
21 พมจ. ตาก 0
22 ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.ตาก (หน่วย2) 0
38 พมจ. ประจวบคีรีขันธ์ 0
47 ส.คนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก (จ.เพชรบุรี) 0
64 พมจ. ราชบุรี 0
รวมทั้งหมด 0

ภาคตะวันออก
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ส่งคะแนน อนุมัติ คะแนนรวม
9 พมจ.จันทบุรี 0
10 พมจ.ฉะเชิงเทรา 0
11 พมจ. ชลบุรี 0
12 ส.เด็กชายบ้านบางละมุง จ.ชลบุรี (หน่วย 2) 0
20 พมจ.ตราด 0
39 พมจ.ปราจีนบุรี 0
63 ส.คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ระยอง (จ.ระยอง) 0
81 พมจ. สระแก้ว 0
82 นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จ.สระแก้ว (หน่วย 2) 0
รวมทั้งหมด 0

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ส่งคะแนน อนุมัติ คะแนนรวม
6 พมจ. กาฬสินธุ์ 0
8 พมจ. ขอนแก่น 0
14 พมจ. ชัยภูมิ 0
25 พมจ. นครพนม 0
26 พมจ. นครราชสีมา 0
27 นิคม ฯพิมาย จ.นครราชสีมา (หน่วย 2) 0
34 พมจ.บึงกาฬ 0
35 พมจ.บุรีรัมย์ 0
36 นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ (หน่วย 2) 0
53 พมจ. มหาสารคาม 0
54 พมจ. มุกดาหาร 0
59 พมจ. ยโสธร 0
60 พมจ.ร้อยเอ็ด 0
70 พมจ. เลย 0
71 พมจ. ศรีสะเกษ 0
72 ส.บ้านนิคมปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ (หน่วย 2) 0
73 พมจ. สกลนคร 0
90 พมจ. สุรินทร์ 0
91 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จ.สุรินทร์ (หน่วย 2) 0
92 พมจ. หนองคาย 0
93 นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จ.หนองคาย (หน่วย 2) 0
94 พมจ. หนองบัวลำภู 0
96 พมจ. อุดรธานี 0
100 พมจ. อุบลราชธานี 0
101 พมจ. อำนาจเจริญ 0
รวมทั้งหมด 0

ภาคเหนือ
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ส่งคะแนน อนุมัติ คะแนนรวม
16 พมจ. เชียงราย 0
17 ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.เชียงราย (หน่วย2) 0
18 สสว.9 จ.เชียงใหม่ 0
33 พมจ. น่าน 0
49 พมจ.แพร่ 0
50 พมจ.พะเยา 0
55 พมจ. แม่ฮ่องสอน 0
56 ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.แม่ฮ่องสอน (หน่วย2) 0
67 พมจ. ลำปาง 0
68 ศูนย์พัฒนาราษฏรพื้นที่สูงจ.ลำปาง (หน่วย2) 0
69 พมจ. ลำพูน 0
98 พมจ. อุตรดิตถ์ 0
99 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ (หน่วย 2) 0
รวมทั้งหมด 0

ภาคใต้
รหัสหน่วย ชื่อหน่วย ส่งคะแนน อนุมัติ คะแนนรวม
4 พมจ.กระบี่ 0
15 พมจ. ชุมพร 0
19 พมจ. ตรัง 0
28 พมจ. นครศรีธรรมราช 0
31 พมจ. นราธิวาส 0
32 นิคมสร้างตนเองสุคิริน จ.นราธิวาส (หน่วย 2) 0
40 พมจ.ปัตตานี 0
42 พมจ.พังงา 0
43 นิคมสร้างต้นเองท้ายเหมือง จ.พังงา (หน่วย 2) 0
44 พมจ. พัทลุง 0
51 พมจ.ภูเก็ต 0
52 ศ.พัฒนาสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต (หน่วย 2) 0
57 พมจ. ยะลา 0
58 นิคม ฯธารโต จ.ยะลา (หน่วย 2) 0
61 พมจ.ระนอง 0
62 นิคมสร้างตนเองปากจั่น จ.ระนอง (หน่วย 2) 0
74 สสว.11 จ.สงขลา 0
75 พมจ. สตูล 0
76 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จ.สตูล (หน่วย 2) 0
88 พมจ. สุราษฎร์ธานี 0
89 นิคมสร้างตนเองพระแสง จ.สุราษฎร์ธานี (หน่วย 2) 0
รวมทั้งหมด 0