บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
201 สธ.1
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 จตุรงค์ ไหวดี
2 จินดา นาคา
3 ฐิตินันท์ พงศ์พิทักษ์
4 ปิยะณัฐ คำประสิทธิ์
5 รัตนา คงประสิทธ์สิงห์