บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
72 ส.บ้านนิคมปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ (หน่วย 2)
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล
1 กาญจนา เทพรักษา
2 จวน ร่วมใจ
3 ตะวัน เงาศรี
4 พนาลี ทองประเสริฐ
5 ยุทธ ไชยทิพย์
6 สนั่น พรมขำ
7 สุจรรยา ละมุล
8 อภิชาติ นันตะวัน
9 อารีย์ ไหมทอง
10 อุทัย ดวงมณี
11 อุทัย สัตนาโค
12 เทพพร ผงเสน่ห์