บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
35 พมจ.บุรีรัมย์
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล