บัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการ ฯ ประจำปี 2567
2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ลำดับที่ ชื่อจริง นามสกุล