ผลรางวัลจับสลากระบบสุ่ม Random
รางวัลละ 3,000 บาท
ลำดับ เลขทะเบียน ชื่อจริง นามสกุล

รางวัลละ 2,000 บาท
ลำดับ เลขทะเบียน ชื่อจริง นามสกุล

รางวัลละ 1,000 บาท
ลำดับ เลขทะเบียน ชื่อจริง นามสกุล